Exempel på uppdrag vi genomfört

R

Utveckling av replikeringslösning för 70 databaser baserad på SQL Server change tracking mellan tre olika servrar

R

Dokumentation och kartläggning av hur ett äldre databassystem användes i syfte att uppgradera SQL Server

R

Drift och övervakning med hjälp av SolidQ Flex Services; SQL miljö innehållande ca 2000 databaser i ett trettiotal instanser

R

Utveckling av program för insamling och lagring av högintensiv produktionsdata från industriell verksamhet

R

Utveckling av stort databassystem för hantering av ersättningar inom sjukvården