TJÄNSTER FÖR ARKITEKTUR OCH SKALBARHET

Databasteknik (SQL Server)

Kraven på er infrastruktur för data kommer fortsätta att öka. Systemen måste kunna anpassas till en ökande och föränderlig affärsverksamhet.

Mer än standard

Våra tjänster för arkitektur och skalbara lösningar ger våra kunder visshet i att deras slutresultat kommer att möta uppställda krav på prestanda, skalbarhet och utbyggbarhet. Om kunden inte har helt definierade standarder för utveckling kan vi hjälpa till att sätta dem.

SQL Server uppdatering (utvärdering, planering och migrering)

Vi kan hjälpa till med att definiera en migreringsplan (tider, omfattning och konfliktdetektering) och med själva migreringen.

SQL Server konsolidering (utvärdering och planering)

Vi kan utvärdera konsolideringsmöjligheter, bestämma deras förväntade fördelar och resursbehov, och göra en rekommendation angående budgeten för att genomföra dem. Både fysiska och virtuella miljöer beaktas.

Applikationsarkitektur (utvärdering av design)

Vi kan börja från noll eller ta hänsyn till befintliga arkitekturer för att rekommendera optimala arkitekturer och god praxis.

Utvärdering av ny hårdvara

Vi mäter två gånger och skär en. Med andra ord ser vi till att maskinvaran du planerar att köpa varken är mer eller mindre än vad som behövs för att dina applikationer ska fungera optimalt .