Säkerhet (SolidQ säkerhetstjänst)

Databasteknik (SQL Server)

Att drabbas av dataintrång är en ständig risk. SolidQ hjälper dig att säkra din data.

Databasservrar är den viktigaste infrastruktur din organisation äger. De innehåller den mest kritiska informationen om organisationens aktiviteter, t.ex. finansiell data, data om medarbetare, data om forskning och utveckling; listan kan göras lång. En korrekt uppsatt säkerhetsarkitektur reducerar riskerna betydligt.
Enligt en undersökning från Forrester kan 80 % av intrången härledas till medarbetare, eller andra med tillgång till organisationens IT-system. SolidQ hjälper dig att hitta balansen mellan att ge medarbetarna den information de behöver och skydda den information de inte ska komma åt.

Hur kan SolidQ hjälpa till

Våra konsulter kartlägger din infrastruktur, inklusive alla datakällor och applikationer. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa verksamheter att reducera riskexponering, skydda känslig data, införa spårbarhet och begränsa effekterna av säkerhetsrelaterade händelser.

Vi hjälper dig bedöma din risk med tre steg:

Kartläggning av hotbild

 • Utveckla en projektram för att hitta och hanterar risker
 • Utvärdera er exponering för riskfyllda program
 • Identifiera och ta bort obehörig hårdvara, mjukvara eller användarförändringar
 • Bedöm sårbarheten i era informationstillgångar

Eliminering av sårbarhet

 • Bygg och produktionssätt system designade för att minimera identifierade hot
 • Utveckla och använd processer som säkrar befintliga systemkomponenter
 • Samla och testa ett utförligt set av planerade reaktiva aktiviteter
 • Utveckla kontinuerligt processer för att utvärdera utvalda komponenter ur ett säkerhetsperspektiv

Övervakning

 • Implementera processer för att övervaka säkerhetsloggar
 • Övervaka intrång genom att distribuera processer och verktyg som identifierar attacker
 • Hjälp till med incidenthantering