PRESTANDATRIMNING & DATABASOPTIMERING

Data Management (SQL Server)

Prestandatrimning med hela ditt ekosystem i åtanke.

På många sätt fungerar databassystem precis som en organism: den växer, förvandlas och måste med tiden anpassas till ett föränderligt ekosystem. Många miljöfaktorer bidrar till den pågående hållbarhet i dina system och även om de kan vara verksamma på ett tillfredsställande sätt i dag, kan ohållbara funktioner och processer påverka ditt system imorgon. På SolidQ ser vi inte bara till databasens muttrar och skruvar utan tittar också på hela arkitekturen och dess förmåga att skala, så att den är hållbar genom

Tillväxt

Datatillväxt påverkar databasens prestanda och ökar serverns krav på lagringsutrymme, CPU och minne. Typiska lösningar för att styra datatillväxt innehåller en kombination av rensnings- och arkiveringslogik. Om det inte finns sådan logik är ett växande system ohållbart, ibland kan du tvingas göra allvarliga förändringar i systemet för att hålla det vid liv.

Mänskliga faktorn

I många databassystem sköts all utveckling av flera personer; Det är vanligt att hitta en blandning av olika schemaupplägg, namngivningsstandarder och kodningsstandarder i en och samma miljö. Blandningen kan hålla ett tag, men i slutändan blir systemet mer komplex och skört när du lägger till mer och mer funktionalitet. Det oavsiktliga resultatet påverkar drastiskt databasens prestanda.

Specialutvecklad kod

Ibland har databaser delar av sina scheman och kod anpassad för vissa användare, så att det påverkar förmågan att göra refaktorisering i databasen. Lägg sedan till komplexa ad-hoc frågor i en växande miljö så kommer systemet få kämpa för att anpassa sig till uppgraderingar och andra förändringar.

Skalbarhet

Prestandatrimning hjälper till att identifiera flaskhalsar och ger en lista på vilka åtgärder som kan användas för att övervinna skalbarhetsbarriärer: det kan vara begränsningar i hårdvara och mjukvara, egenskaper i arbetsbelastningen, hur databasstrukturen är uppbyggd, praxis för kodning eller förbättrad indexering. Med en skalbarhetsbedömning från SolidQ går vi igenom dina prestandavärden, inte bara i perspektivet daglig drift och övervakning, utan också i syfte att ge er en komplett bild av hur databasen mår.

Säkerhet

Vid bedömning av din databasprestanda, arbetar vi även med att förstå din säkerhetsinfrastruktur, inklusive alla datakällor och program som kan vara i riskzonen. SolidQ har djup erfarenhet att hjälpa företag att minska riskexponeringen och förstår att säkerhet och databasoptimering ofta är sammanflätade. Genom en bedömning av dina servrar, databaser, objekt, applikationer, sessioner och din spårbarhet och övervakning, begränsar vi effekterna av säkerhetsrelaterade händelser för verksamheten. Letar du efter en mer omfattande bedömning av din databas säkerhet och dess omgivande arkitektur? Läs mer om säkerhetsbedömningar

Konsekvent databas

Att ha ett konsekvent databassystem innebär att alla förändringar som påverkar data måste utföras i enlighet med fastställda regler. Detta inkluderar att sätta rätt begränsningar, triggrar m.m. i databasen. Har ditt utvecklarteam metoder för att identifiera suboptimal syntax och/eller sökmönster? SolidQ arbetar för att optimera syntax, programmeringsobjekt och transaktionshantering.

Hög tillgänglighet och katastrofåterställning

Hur tålig är din databasarkitektur? Kan dina affärskritiska system vara tillgängliga för alla användare och kunder i händelse av ett komponentfel? Om en katastrof inträffar, hur snabbt kan du återställa dina system till ett tillgängligt tillstånd? SolidQ´s tillgänglighets- och katastrofstrategier åtgärdar eventuella icke-funktionella krav, såsom prestanda, driftsäkerhet, feltolerans, datalagring, kontinuitet i verksamheten, och användarupplevelse. Vi arbetar också för att hjälpa våra kunder genomföra sina tillgänglighets- och katatrofstrategier i samklang med verksamhetens krav och i samarbete med affärsanvändare och intressenter .

Övervakning och larm

Marknaden är full av övervakningsverktyg för databasprestanda och många kunder har olika övervaknings- och varningssystem på olika program och databasstrukturer. SolidQ börjar med en bedömning på hög nivå av alla övervakningskomponenter, inkorporerar förutbestämda riktvärden och bygger ett övervaknings- och varningssystem som är meningsfullt för alla användare . Genom utvärdering av SQL Server och Windows fel, prestandamätningar, applikationsspecifika undantag och spårning,  känner sig våra kunder trygga att deras övervakning är omfattande och skalar för att möta deras behov.

Underhåll

Har ditt team en underhållsstrategi på plats ? Eller vill du tillbringa en majoritet av din tid på att försöka rensa ut gamla problem? SolidQ tar en ny titt på strategin genom omfattande kapacitetsplanering, fragmenteringshantering , patchning, versionshantering och användning av SQL Agenten. Våra experter kan hjälpa er att rensa upp i backloggen eller helt enkelt omprioritera befintliga problemställningar. Med SolidQ kan du förvänta dig underhåll från endast de mest kapabla mentorerna och konsulterna.

Health Check och optimering, bara från SolidQ

SolidQ kopplar dig till en av våra expertkonsulter för en omfattande bedömning av din databas arkitektur. I stället för att dyka rakt ner i dina servrar, ser vi till att samarbeta med alla berörda parter för att förstå verksamhetseffekten av dina data, för att sedan optimera med hållbarhet i åtanke .

SolidQ hjälper till att lösa några av de svåraste problemen med hjälp av Health Check, prestandatrimning och optimering