Utvärdering (HealthCheck tjänsten)

Databasteknik (SQL Server)

Du kanske har observerat en eller flera av dessa saker?

SolidQ Health Check 2.0 för SQL Server är en tjänst som gör en noggrann och detaljerad analys och diagnos av statusen på din SQL Server; tjänsten är tillgänglig för alla SQL Server versioner.

  • Din SQL Server eller ditt utvecklarteam tvingar dig till övertid?
  • Prestanda har inte förbättrats trots ny hårdvara?
  • Prestandan på dina applikationer har minskat?
  • Du funderar på att göra en redesign av databasen?
  • Du är missnöjd med din recoverystrategi?
  • Du är missnöjd med din indexeringsstrategi?
  • Du har tvivel om datasäkerhet?
  • Fel uppstår och ingen vet var de kommer ifrån?
  • Du utvecklar objektorienterat och SQL Server retar dig?

Om du gjort åtminstone en av dessa observationer rekommenderar vi SolidQ Health Check för SQL Server.

 

Maximal prestanda

Uppnå en optimal konfiguration för ditt SQL Server system

Automatisera övervakningen

SolidQ ser till att den dagliga driften är övervakad och att statistik lagras

Kundanpassning

Vi definierar strategier för underhåll och skalbarhet som passar er

Förstå din data

SolidQ hjälper dig att förstå din data och hur den är strukturerad

U

Hitta problemet

Få reda på vad som begränsar serverns prestanda

Fråga en expert

Ge ditt team tillgång till de bästa databasarkitekterna i världen

HealthCheck undersöker roten till problemen

SolidQs HealthCheck för SQL Server analyserar hela systemet: hårdvara, operativsystem, SQL Server-instanser och databaser för att bedöma och analysera all viktig information. Genom att granska systemet från topp till tå, ser vi till att inget område förbises och alla problem tas upp . Vår service sträcker sig bortom symptomen för att utreda orsaken till problemen och identifiera var åtgärder bör vidtas.