POWER BI

Business Intelligence & Analytics

Hjälp dina affärer att öka avkastningen och lås upp nya insikter

Self Service BI (SSBI) låter vem som helst analysera och visualisera data.

CIO: er upplever mer och mer krav på att ge företagsanvändare tillgång till data i realtid. Self Service BI tillåter företagets användare att bygga modeller, bedöma en kris eller utvärdera en ny produkt eller bransch.

När en ny Self-Service-BI-lösning projekteras, bör organisationen bygga sin lösning med en standardiserad och supporterad verktygssats för den enskilda användaren som är djupt integrerad med företagets övriga infrastruktur. Denna infrastruktur uppmuntrar inte bara samarbete användare emellan men tillåter också övervakning och insikt i hur systemet används och kan i sin tur leda till rangordning och främjandet av populära BI-modeller . I progressiva organisationer som förstår att SSBI är den organiska utvecklingen av organisationens BI ger tekniken användarna möjligheten att gemensamt komma fram till de mest effektiva BI-modellerna.

Detta är den spännanade möjligheten att brygga gapet mellan företags- och individuell BI.

Microsoft lanserar Power BI, som hjälper dig att levandegöra din data

 

Power BI förändrar geografin i Self-Service BI världen:

Power BI är säkert – Säkerheten i Power BI baseras på de olika och omfattande säkerhetsriktlinjer och rutiner som skyddar Azures molntjänster. Power BI använder Azure Active Directory (AAD) att autentisera användare som loggar in i Power BI tjänsten.

Både lokalt och som molntjänst – Power BI låter dig bestämma den bästa platsen för ert samarbete, oavsett om du publicerar till molnet på PowerBI.com eller lokalt till en Pyramid Analytics server. Båda samarbetsplattformarna låter dig distribuera ditt arbete medan dina data och insikter är säkert lagrade och kontrollerade.

Power BI är gratis för användare och kan bearbeta upp till 1 GB komprimerade data. För ungefär 80 kr / månad kan man köpa Poweruser versionen och det innebär att användarna kan samarbeta med gruppmedlemmar och hantera och integrera större datamängder.

Läs mer på PowerBI.com

Kom igång med Self Service BI idag