DATA SCIENCE SERVICES

BI & Analytics

Business Intelligence går som tåget

Det rör sig snabbt, levererar svar på under sekunden och transporterar data till slutanvändare i visuellt snygga format. Organisationer börjar använda BI på alla nivåer och ger både avdelningar, team och individer möjligheten att själva ställa BI-frågor. Men precis som ett tåg först tar dig till ett första stopp så att du sedan kan resa vidare till din slutliga destination, så kan också diagnostisk BI misslyckas med att ge dig alla svaren. Ja, du kan analysera dina data; Ja, du kan ge dina företagsledare viktig information. Men på en snabbt föränderlig marknad, hur vet du att du tar rätt beslut för morgondagens kund?

Varje minut görs 2 miljoner sökningar på Google, 277,000 tweets och 100 miljoner nya e-postmeddelanden skickas. Världens samlade datavolym fördubblas vartannat år och med hjälp av Analytics och Big Data förändrar vi vårt sätt att göra affärer. De hjälper oss att förstå vår värld på ett fundamentalt nytt sätt som kan höja oss till nya nivåer av kunskap med spektakulär hastighet. Men att ställa frågor mot din data är endast effektivt om du vet de rätta frågorna att ställa och detta kräver skickliga dataforskare som kan tolka resultaten av dina affärskritiska frågor.

Churn Detection

Text Mining

Basket Market Analysis

Collaborative Filtering

Fraud Detection

Forecasting

U

Prescriptive Analytics

Data Profiling

Data Understanding

På grund av den massiva dataexplosionen i alla branscher, vänder vi oss till maskininlärning för att hjälpa oss att fylla i luckorna i vad vi kan beräkna. Med Fractional Data Science erbjudandet hjälper SolidQ ditt team förstå standardprocessen för Data Mining och genomförandet av maskininlärning.

Ett typiskt Fractional Data Science engagemang omfattar de sex punkterna angivna nedan. Det börjar med att utveckla en affärsförståelse och sedan fråga sig vilka data som motsvarar den förståelsen. SolidQ hjälper dig att förbereda dina data, göra en datamodell och sedan produktionssätta med hjälp av maskininlärning.

Utbildning

Vår Data Science team utmärker sig med mentorskap och utbildning. I detta första steg i adaptionen av Data Science går de igenom taktiken för att förbereda och modellera med ditt projektteam. Detta är utbildning i klassrumsstil utformad för hela teamet. Ämnena som avhandlas kan innehålla Azure ML, kodning i R, SSAS och Data Mining.

Dataförberedelse och översikt

Efter att ditt projektteam har omvandlat data och laddat det i en SQL Server testdatabas arbetar SolidQ för att upptäcka en mer djupgående förståelse av data. Genom att förbereda flera dataset som tar hänsyn till olika tidsramar (månader, år) kan vi bestämma fördelningen av värden och förbereda flera ytterligare beräknade variabler. Vi arbetar sedan för att identifiera förhållandet mellan passerad tid och kundernas beteende.

Förberedelse och utvärdering av modeller för Data Mining

Vi identifierar mönster inom datat med hjälp av riktade data mining tekniker – Beslutsträd, Naïve Bayes och neuronnät. Vi förbereder flera modeller med olika dataset och konfigurerar sedan dessa genom att tillämpa olika algoritmparametrar för varje uppsättning data. Eftersom det inte finns något sätt att veta i förväg hur många modeller som vi faktiskt behöver, begränsar vi denna fas av utvecklingen genom att bestämma hur lång tid detta steg får ta.

Utvärdering av modellers effektivitet

Det är viktigt att ta sig tid att bestämma om de produktionssatta modellerna behöver förfining eller om de håller på att bli föråldrade. Vi genomför alla effektivitetsmätningar i ett litet kontrollerat datalager och analyserar dem med OLAP-kuber eller PowerPivot.

Produktionssättning

Parametrar för produktionssättning ges av dig med hjälp av ditt projektteam och projektets omfattning. SolidQ kan förbereda distributionsrapporter och DMX frågor i din OLTP applikation. Vi kan också inkludera churn resultat i dina befintliga OLAP-kuber.

Översyn av data och modeller

SolidQ kommer att se över datamodellerna med ditt team efter utplacering för att uppmuntra ytterligare förfining och lärande.

SolidQ ANALYTICS WINDOWS 8 APP

Sätt filter på din kontrollpanel och hitta olika trender över tid. Skapa egna parametrar till din bevakning och gräv fram nya insikter. Och slutligen, leta efter nyheter relaterade till din verksamhet. Business Intelligence till din tjänst.