BUSINESS INTELLIGENCE, ANALYTICS

Vi är mitt inne i en tyst datarevolution som i grunden förändrar hur verksamheter använder information. När världens samlade datavolym fördubblas vartannat år och tekniken blir mobil måste alla kämpa för att inte halka efter. Ni vet hur era system fungerar idag, men hur ska ni förvalta det ni har och samtidigt införliva dagens och morgondagens tekniska genombrott på lång sikt? För att till fullo dra nytta av de nya möjligheterna behöver organisationer göra det enkelt för alla användare att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt så att de kan göra mer välgrundade beslut, och samtidigt ge IT-avdelningen verktyg för att hantera dataåtkomst, kvalitet och säkerhet.
Genomförande av business intelligence/analytics projekt kan dessvärre vara svåra att lyckas med. Dessa projekt tenderar att vara komplicerade, polariserande och svåra att helt slutföra. IT-avdelningar och olika affärsenheter talar olika språk, vill ha olika mycket kontroll och har varierande kapacitet. Ni vill skapa en mer intelligent verksamhet, men begränsningar i form av tid och kapacitet kan bli en betydande flaskhals. Vi kan hjälpa er.

Big Data

Genom att dela upp bördan mellan datorer kan du få mer beräkningskraft utan att köpa dyra servrar. De mindre stationära datorerna är generellt sett billigare och enklare att underhålla. SolidQ är partner med HortonWorks och kan erbjuda en Hadoop implementation.

Power BI

Microsoft Power BI till Office 365 är nästa iteration av verktyg för självbetjäning. Power BI ersätter inte traditionella BI-lösningar, DW-lösningar eller rapportering och analys. I stället är Power BI riktat mot analytiker, som behöver ad-hoc rapportering eller analysmöjligheter. Det är extremt användbart i begränsad skala (ett fåtal superusers).

 

Våra kompetenser

 • Lång erfarenhet av BI utveckling
 • Kravinsamling
 • Arkitektur
 • Datamodellering
 • Projektmetodik och arbetssätt
 • Teknik
 • Automatisering av ETL utveckling
 • Uppföljning och övervakning av BI systemet
 • Rapportering och publicering

Problemlösning

 • ETL Prestanda
 • Är ETL systemets laddtider rimliga sett till datavolymer och hårdvara?
 • Långa svarstider för frågor
 • Analysera var flaskhalsen sitter för långa svarstider och förslå åtgärder!
 • Långa process- och laddtider
 • Tar MD och TB modeller omotiverat lång tid att processa?
 • Komplicerad support
 • Är BI lösningen svåröverskådlig för er supportorganisation?

Prata med oss om BI, DW och Analytics