SolidQ är en global leverantör av tjänster för BI,
Analytics och datahantering

Tillsammans med er börjar vi med att kartlägga ert behov av våra tjänster. Vi ser till att öppna kommunikationskanaler och allokera de resurser som behövs, antingen från Sverige eller från vårt globala team. Vi sätter upp projektramar i form av tidsbehov och pris. Efter avslutad förstudie eller Proof Of Concept får ni den kunskap ni behöver för att välja om ni vill gå vidare.

Vår erfarenhet sträcker sig från att hantera integrerade BI-system till att konsultera i specifika teknikfrågor. Vi jobbar inom alla branscher; bank, telekom, dagligvaruhandel, stat och kommun, sjukvård, utbildning, tillverkande industri, energi, miljö, verkstad, medicinteknik, materialteknik m.m.

Upptäck nya möjligheter, öka er effektivitet och hantera risker med hjälp av våra konsulttjänster. Kontakta oss idag för mer information.

Become a MORE Intelligent Business

SolidQ Consulting helps you keep pace with the rapidly changing needs of your business.

BUSINESS INTELLIGENCE, ANALYTICS OCH DATA WAREHOUSING

Företag som behärskar business intelligence förstår att effektiva informationssystem kan leda till stora besparingar men att den största vinsten kommer i form av förbättrat beslutsstöd. SolidQ erbjuder enastående expertis till ert team i form av konsulter som behärskar arkitektur, design, rapportering och samarbete.

Data Management & SQL Server

I en driftsmiljö där SQL Server arbetar som databasmotor krävs övervakning och monitorering för att proaktivt motverka störningar. Det krävs också kompetens för att hantera den dagliga driften och de störningar som inte fångas in proaktivt. SolidQ har kompetensen som krävs för att hantera alla moment ert systems livslängd.

Data Warehousing

Förutom att fokusera på kostnadsbesparingar använder ledande företag sitt informationslager som en strategisk tillgång. Med stöd av en klar vision, rätt styrning och rätt teknik hjälper SolidQ sina klienter att skörda insikterna som finns dolda i företagets informationssystem.

 

Prata med oss om vilka tjänster vi kan erbjuda för just er miljö