Data Warehousing

Det moderna datalagret

”Now everything produces data: every click on the internet, every package on your doorstep, every bag on the airplane, every step on your health tracker. It’s not only inexpensive to store – disk storage on premise or in the cloud is exponentially cheaper than ever before – but processing power is also economical. It cannot keep up with how fast we produce data or how cheap it is to persist it indefinitely, but processing is powerful enough to handle these volumes using certain technologies while still being affordable.” – Douglas McDowell CEO, North America

Den traditionella strukturerade relationsdatabasen var avsedd att vara en central lagringsplats för alla data i ett företag. Disparata data från transaktionssystem, ERP, CRM och andra applikationer kunde utvinnas, rengöras, omvandlas och laddas – in till ett datalager. När nu organisationer lägger till ständigt växande datakällor, behöver realtidsinformation från dessa källor  och förväntar sig minimala svarstider blir det moderna datalagret med dess mångfald av strukturerade och ostrukturerade datatyper den nya vågen av Big Data -lösningar.

 

Data Warehouse Generation (eller ETL)

Extraction, transformation och loading (ETL) är den komponent som innebär den största risken, men också ger det högsta värdet av alla data warehouse initiativ. Att tillämpa ett beprövat ETL ramverk som underlättar standardiserad utveckling och minimerar installations- och driftsproblem säkerställer din DW-investering.

SolidQ levererar en modern data warehouse lösning som ger omfattande logiska data och analyser med hjälp av en komplett svit av fullt stödda lösningar och teknologier.

Data Management

Efter att ha utvärderat din omgivning och startat ett samarbete med er projektgrupp ger SolidQ´s moderna datalagringslösningar er förmågan att införa relationella och icke-relationella datakällor som Hadoop. Vi hjälper våra kunder att hantera data i realtid , förstärka interna data med externa data och ger en analysmotor för prediktiv analys.

Databerikning och ETL

SolidQ ger sina kunder den högsta nivån av teknisk expertis när de berikar sina data med Extract , Transform och Load ( ETL ) kapacitet. Vi gör även data pålitlig och konsekvent genom Data Quality och Master Data Management tjänster.

f

Parallel Data Warehouse

Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse ( PDW ) gör att du kan skala upp dina datalager till en massiv parallell bearbetningsapparat som skalar till hundratals terabyte data. SolidQ Parallel Data Warehouse hjälper dig att planera en PDW installation, migrera data, bestämma rätt arkitektur och distribuera data marts runt din PDW installation.

Arkitektur och Design

SolidQ kan utforma och exekvera ett datalager som uppfyller de särskilda behoven i din dynamiska affärsverksamhet. Vi kan också se över er data warehouse arkitektur och design för att garantera att er infrastruktur är hållbar för morgondagens utmaningar.

Data Mining

Att kunna göra bättre affärsbeslut innebär att kunna ställa bättre frågor. Data mining innebär också att ställa bättre frågor . Data mining ger beslutsfattare kraft att besvara frågan ingen kom på att fråga.

i

Moderna (Logiska) DW

Data warehouse system är ofta byggda med en lång och dyr utvecklingsprocess. Ibland uppfyller dessa system inte ditt företags behov. Omfattande analys behövs innan man tar beslut om att bygga ut datalagret.

SolidQ’s experts kan hjälpa dig att analysera ditt data warehouse