Sikkerhed og overholdelse (SOLIDQ SECURITY SERVICE)

Data Management (SQL Server)

Brud på datasikkerheden har ændret vores verden. SolidQ mindsker din risiko for angreb

Database servere er den vigtigste infrastruktur dit selskab ejer. De gemmer de mest kritiske virksomhedsaktiver, herunder kundedata, finansiel information, menneskelige ressource detaljer, produktdesign og listen fortsætter. Ved passende at sikre IT-infrastrukturen og aktiverne, kan du reducere risikoen for driftsforstyrrelser fra en sikkerhedsrelateret hændelse.

Ifølge en nyere Forrester undersøgelse, så involverer 80 procent af  brud på datasikkerheden insidere, medarbejdere, eller dem med intern adgang til en organisation. SolidQ hjælper dig med at finde den rette balance mellem at give medarbejdere den passende adgang og at beskytte stærkt følsomme oplysninger fra dem. Du har ikke længere råd til at tage en reaktiv holdning til sikkerhedstrusler og interne sårbarheder – tillad i stedet SolidQ til proaktivt definere din trusselprofil og afgøre, om de eksisterende kontroller og processer er hensigtsmæssige og effektive.

Data breaches have changed our world. SolidQ reduces your risk of attack

Database servers are the most important infrastructure your company owns. They store the most critical company assets, including client data, financial information, human resource details, product designs: the list goes on. By appropriately securing IT infrastructure and assets, you can significantly reduce the likelihood of business interruption from a security-related event. According to one recent Forrester study, 80 percent of data security breaches involve insiders, employees, or those with internal access to an organization. SolidQ helps you strike the right balance between providing employees with appropriate access and heavily protecting sensitive information from their influence.

You can no longer afford to take a reactive stance to security threats and internal vulnerabilities — instead, empower SolidQ to proactively define your threat profile and determine if existing controls and processes are appropriate and effective.

Sådan hjælper SolidQ

Vores team arbejder på at forstå din infrastruktur, herunder alle datakilder og programmer, der kan være i fare. SolidQ har indgående erfaring med at hjælpe virksomheder reducere risikoeksponering, beskytte oplysnings aktiver og begrænse følgerne af sikkerhedsrelaterede hændelser på forretningsaktiviteter.

Kontakt os

Vi kan hjælpe dig med at vurdere din risikoprofil ved hjælp af tre vigtige skridt:

Trussels detection

 • Udvikle en risikoidentifikation og projektledelses skitse
 • Vurdere udsættelse for skadelige programmer
 • Identificere og fjerne uautoriseret hardware, software eller bruger ændringer
 • Vurdere sårbarhed oplysninger aktiver

Sårbarheds oprydning

 • Opbygge og implementere systemer designet til at afbøde identificerede trusler
 • Udvikle og anvende processer, der sikrer de eksisterende systemkomponenter
 • Samle og teste et omfattende sæt af planlagte reaktive aktiviteter
 • Udvikle processer til løbende gennemgå at udvalgte aktiver til sikkerhed overholdes

Sikkerhedsovervågning

 • Implementere processer, der overvåger systemets revisionsspor
 • Monitorere indtrængen ved implementering processer og værktøjer, der identificerer angreb
 • Bistå med incident response